THE AUTHOR

Magnus Mojo Olsson

Social active painting artist, illustrator, lecturer, comic book artist and graphic designer

3 – SMAKSATT

November 4th, 2009

Category: Poetry

Tagged with: , , , ,

SMAKSATT – En ännu outgiven diktsamling

Delade min stolthet
för en billig penning

lycksalighetens korridor
mitt begär

där glaset tomt stod
vid en obäddad säng

Comments are closed.