THE AUTHOR

Magnus Mojo Olsson

Social active painting artist, illustrator, lecturer, comic book artist and graphic designer

Blygsamheten var ett hinder (10) – FRI

October 21st, 2009

Category: Poetry

Tagged with: , ,

Blygsamheten var ett hinder
varje binda spände sig allt högre
tiden flöt
och väggarna blev allt tätare
sakligheten av tanken
försvann
viskningarna mellan draperingarna
framstod än tydligare i sitt budskap
utan vetskap
flickans röst var len
likt sommarens varma vind
men innehållets bitska ord
bet mina öron än mer blodiga
och hon talade för mig sanningen
eftersom jag visste allt om inget
och hon nu om inget
vet allt

Comments are closed.