THE AUTHOR

Magnus Mojo Olsson

Social active painting artist, illustrator, lecturer, comic book artist and graphic designer

Chillyhumor

October 14th, 2010

Category: Chillyhumor

Här är några av alla de humoristiska Chillyhumor konstverken som kommit till sedan 1998. I detta konstkoncept arbetar jag spontant med ordet och bilden som en associationsform för att visualisera på ett näst intill Göteborgskt humoristiskt vis hur lått språkförbistringar kan leda till en fri association. Detta visar på brister i kommunikation mellan språkgränser leder till nya tolkningar.

Fram tills idag har bara verk av Chillyhumor skapats i Akvarell, Tusch och Akryl. Eftersom akrylmålningarna kräver mer tid i sitt arbetsflöde än de övriga har jag tillämpat en liten fågel i varje akrylmålning för att slå fast för betraktaren att detta är en Akrylmålning ifall man i framtida reproducerad media undrar över originalets utförandeteknik.

         

Comments are closed.