THE AUTHOR

Magnus Mojo Olsson

Social active painting artist, illustrator, lecturer, comic book artist and graphic designer

Där lustan ständigt var spänd (9) – (Socker)

October 21st, 2009

Category: Poetry

Tagged with: , , , ,

Hämningen slet i mig
på grusiga träplankor
i en tom lägenhet
där spike saknade hammare
där lustan ständigt var spänd
inför alla möten
där ingen nyckel fanns
där inget lås fanns

men ett rum där varje ljud ekade
av inget att dölja
alla fläckar grinar
uppgången i ett hus
där varje dörr
så bevakade
alla öppna och vackra rum

Comments are closed.