THE AUTHOR

Magnus Mojo Olsson

Social active painting artist, illustrator, lecturer, comic book artist and graphic designer

Du ljuva sol

October 21st, 2009

Category: Poetry

Tagged with: , , ,

Jag kastar mina förbarmande som snöbollsglitter
En förljugen skönhetsskur spränger splitter.
Jag lägger mig för dina fotbadsvarma fötter
Fångar, smeker, njuter, dessa åsnerötter
Jag ger dig mitt härskna smör i solksken
Dina bruna armar, dina bruna ben
Du askgrå åter
Jag ler, du gråter

Comments are closed.