THE AUTHOR

Magnus Mojo Olsson

Social active painting artist, illustrator, lecturer, comic book artist and graphic designer

Epos (1) – FRI

October 21st, 2009

Category: Poetry

Tagged with: ,

Epos, epos, epos

situationen tillät inte

ingen skulle skadas

ändå smärtade det mig

jag visste allt om inget

och ni som nu inget visste

vet allt

fattigdomen gav en trygg närhet

den lidandes apati

där fanns mer att lära

men tjänaren stod sig bi

Comments are closed.