THE AUTHOR

Magnus Mojo Olsson

Social active painting artist, illustrator, lecturer, comic book artist and graphic designer

Fjäderns röda själ

November 4th, 2009

Category: Poetry

Tagged with: , , ,

Behov och vilja väljes inte alltid väl
Spänner bågen högt, äntrar fjäderns röda själ
Slagfält härjas, blottar nyckfullt en herres skäl
Flyktigt springer människa som en lösgjord träl.

Comments are closed.