THE AUTHOR

Magnus Mojo Olsson

Social active painting artist, illustrator, lecturer, comic book artist and graphic designer

Sena nätter

June 27th, 2011

Category: Illustrations, News

Tagged with: , , , ,

Jag har en trevlig ovana att vanligtvis sitta uppe till ganska sent och skapa. Kanske jag finner lugnets vrå så för att maximalt kunna utforska och utveckla stil och teknik när det är som lugnast. Ibland fångar jag den sena ovanan som en möjlighet av tid för en karikatyr, ibland slår skräcken sina klor i mina skapelser. Jag utgår sällan från att konkret fastna i en stil. Med en bredd breddas möjligheterna, tills nattens trötthet talat sitt ljudligt snarkande språk, så som nu.

Comments are closed.