THE AUTHOR

Magnus Mojo Olsson

Social active painting artist, illustrator, lecturer, comic book artist and graphic designer

Trodde mig kalkylera allt (7) – FRI

October 21st, 2009

Category: Poetry

Tagged with: , , ,

Trodde mig kalkylera allt
som ett pussel
en kombination
ett minnesspel
allt var fel
allt var blint
trodde mig inte behöva se allt
någon bakband mina ögon
och där fanns jag och mina sammanfattade
något sakliga
analyser

en motor utan bränsle

Comments are closed.